Skip to main content

Komárom – Európa športové združenie

Športový zväz behu, triatlonu a cyklistiky v Komárome. Združenie je hlavným organizátorom Medzinárodnej pouličnej súťaže Komárom - Komárno, ktorá sa tento rok uskutoční prvého mája už po 48. raz. Jeho hlavnými cieľmi sú: poskytovanie súťažných príležitostí pre kvalifikovaných a rekreačných bežcov, popularizácia behu, posilňovanie pocitu spolupatričnosti k bežeckej komunite, zvyšovanie reputácie miest Komárna a Komáromu, pomoc pri výchove k zdravému životnému štýlu. Kontaktná osoba je Jenő Baladincz.

Kontakty

Zobraziť na mape
Žiadna lokalita nie je k dispozícii.